A könyvtár története/Geschichte der Bibliothek
A könyvtár 1961. szeptember 1-jén nyitotta meg - a látogatók számára - kapuját. Az első bejegyzést 1961. szeptember 27-én írták és ebben a formájában 10 éven keresztül működött.  1971. május 24-én a leltári állományt lezárták, majd új sorszámmal, új helyiségben folytatta tevékenységét. 1991-ben az állomány 8079 darab könyvből állt. 1992. január 1-jétől a mostani épületben, egy nagyobb könyvállománnyal szolgálja a falu lakosságának igényeit. A könyvgyarapodás jelentős része az 1991. december 30-i megállapodás (Ipari Műszergyár Iklad és az ikladi Önkormányzat között) révén realizálódott. Megállapodás értelmében a vállalati tulajdont képező 16.548 darab könyv a falu tulajdonába került. A község ezekhez a könyvekhez ingyen jutott hozzá.


Könyvtárhasználat / Bibliotheksbenutzung
Intézményünk nyilvános közkönyvtár. Egyaránt fogadja az egyéni és csoportos látogatókat. Dokumentumokon és szolgáltatásokon keresztül biztosítja a művelődéshez, tanuláshoz, szórakozáshoz szükséges széles körű információhoz való hozzáférést.  Szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és betartja. A könyvtár használói lehetnek a könyvtár látogatói és a könyvtár beiratkozott tagjai.


Unses Institut ist öffentlichen Bibliotheken. Erhalten sowohl Einzel-und Gruppenunterricht Besucher. Dokumente und durch die Dienstleistungen für Bildung, Lernen, Unterhaltung notwendige breite Zugang zu Informationen. Kann die Dienste von jedem, der akzeptiert und befolgt die Regeln der Bibliothek Gebrauch zu verwenden. Die Bibliothek Besucher können Mitglieder der Bibliothek und Nutzer der Bibliothek aufgenommen werden.

A könyvtár gyűjtőköre / Der Sammlerkreis dem Bibliothek
A könyveinkhez az olvasók közvetlenül hozzáférhetnek.Szabadpolcos, abc -sorrendbe rendeztük a könyveket, de vannak kiemeléseink, melyek az olvasók könnyebb tájékozódását segítik (pl.: krimik, szakkönyvek, bestsellerek, német nyelvű könyvek és kézi könyvtár). /

Die Leser können auf Bücher direkt zu öffnen.
Offene Regale, in alphabetischer Reihenfolge der Bücher angeordnet, aber es gibt Erwaiterung, die den Lesern helfen wird bessere Orientierung (zB Kriminalität, Fach - und Handelbücher, Bestseller, Bücher in deutscher Sprache).


1. Felnőtt részleg/Erwachsene Abteilung
  • Szép- és szakirodalom/Literatur- und Fachliteratur
  • Helytörténet/Orte Geschichte
  •  Krimik/Krimis
  • Német nyelvű könyvek, nyelvkönyvek (német, angol, spanyol, francia)/ Die deutschsprachige, die sprachige Bücher( Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch)
  • Bestsellerek/ Die erfolgreiche Bücher
  • Kézi könyvtár (Szótárak, Lexikonok, Enciklopédiák)/Handel Bibliothek(Wörterbücher, Glossare, Lexika)
2. Ifjúsági- és Gyerek részleg/Jugend- und Kinderabteilung
  • Szépirodalom (mese, ifjúsági regények)/Literatur (Erzälungen, Romane für Jugendliche
  • Ismeretterjesztő könyvek/Kenntnisse de Verteilung Bücher
 .