A könyvtár célja: Iklad és környékének lakói számára a nyilvános könyvtári feladatok teljesítése, korszerű minőségi szolgáltatások nyújtása.

Elérhetősége:

A könyvtár nyitva tartási ideje: (2020. március 10-től)

 • Kedd: 14 – 17 óráig
 • Péntek: 11-14 óráig
 • A többi nap ZÁRVA
1.     Látogatók  szolgálata:

A könyvtár tagja lehet mindenki, aki személyi adatait beiratkozáskor igazolta és vállalta, hogy a könyvtár szabályait betartja. A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. 14 éven aluliak esetében szülő/ gondviselő adatai is szükségesek.

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 •  a könyvtárlátogatás,
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 • az állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Információért, adatért és felvilágosításért a könyvtárhoz fordulók akkor is választ kapnak a kérdéseikre, ha nem beiratkozott olvasók, úgyszintén részt vehetnek előadásainkon, csoportos foglalkozásokon, író-olvasó találkozókon stb. Ha az olvasó saját jegyzeteit, könyveit hozza magával, érkezéskor és távozáskor köteles a könyvtárosnak bemutatni.

A beiratkozás díjak egy naptári évre szólnak:

 • ingyenes (16 év alatt, 70 év felett, pedagógus)
 • 100 Ft 70 év alatti nyugdíjasoknak, diákoknak
 • 200 Ft (16 és 70 év között)

A beiratkozott olvasó az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:

 • Kölcsönzés: Az erre a célra gyarapított gyűjteményből az olvasó kölcsönözhet könyveket. Az alábbi feltételekkel: A kölcsönzési idő 4 hét, amely indokolt esetben - amennyiben nincs az adott műre előjegyzés - két alkalommal meghosszabbítható. Egy alkalommal 4 db könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak rövid várakozási idő után felszólítást küldünk. A késedelmi díj naponta könyvenként 50 Ft. Az elveszett, megrongálódott, továbbá a könyvtári olvasóterekben megcsonkított dokumentumok értékét az olvasónak meg kell téríteni.
 • Előjegyzés: A kölcsönzés alatt álló dokumentumokat  az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzett mű beérkezéséről az olvasót értesítjük.

 • Könyvtárközi kölcsönzés: Az olvasók részére a könyvtár állományában nem található műveket (szakirodalom, folyóiratok) más könyvtárból lehet átkérni, meghozatni. A posta költségét az olvasó téríti. Amennyiben a külső könyvtár az eredeti dokumentum helyett - díjazás felszámolásával - másolatot küld és a másolatra a könyvtárunk nem tart igényt, a másolatkészítés költségét át kell hárítani az olvasóra. Ezt a kérés lebonyolítása előtt közölni kell vele. A hálózatunkba tartozó könyvtárak hozzánk küldött könyvtárközi kéréseit -ha a kért dokumentum nincs meg a gyűjteményünkben- 24 órán belül továbbítani kell.
 • Helyben használat: A könyvtár külön gyűjteményébe tartozó művek nem kölcsönözhetőek, csak helyben az olvasóteremben olvashatóak. A könyvtár értékesebb, egyedi dokumentumait indokolt esetben a könyvtárvezető engedélyével - rövid határidővel - kölcsönözni lehet.
 • Nyomatás: pindrive-on, külső merevlemezen behozott dokumentumokat kinyomtatjuk  20 Ft/lap. Fénymásolás is lehetséges térítésmentesen.
2.      Általános szabályok
 • Szigorúan tilos a könyvtár területén a dohányzás ! Mindezzel állományunk és az egészséges környezet védelmét szeretnénk biztosítani. A könyvtári szolgáltatások befizetésekor köteles a könyvtáros nyugtát adni.
 • A könyvtáros a pénz átvételéről a nyugtán minden adatot köteles kitölteni (mikor, kitől, milyen szolgáltatásért mennyi pénzt vett át).
3.     Egyéb alapellátáson túli szolgáltatások: Az ikladi Községi Könyvtár nyitott minden olyan kulturális rendezvény megtartására és befogadására, melyek működését nem zavarják és korlátozzák.
 • rendhagyó irodalomórák megtartása
 • író-olvasótalálkozó
 • nyári tábor (Közös szervezés a Gyermekjóléti Szolgálat helyi vezetőjével és a Művelődési Ház vezetőjével)
 • Baba – Mama klub (védőnővel)
 • könyvtár szakos egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítása
 • általános és középiskolás diákok könyvtárhasználati óráinak a megtartása
 .