Szolgáltatásainkat minden érvényes olvasójeggyel rendelkező ember igénybe veheti, amennyiben a könyvtár-használati szabályzatot betartja.

Unsere Dienstleistungen sind alle gültigen Bibliotheksausweis Ticket von Menschen verwenden können, wenn die Bibliothek die Nutzung entspricht den Vorschriften.


Beiratkozási díj / Anmeldegebühr

  • Felnőtt látogatóknak / Erwachsene Besucher: 200 Ft/év /Jahr
  • Kedvezményes beiratkozási díj (diák, nyugdíjas)  / Reduziert Anmeldengebühr (für Studenten und Rentner) : 100 Ft/év /Jahr
  • 16 év alatt és 70 év felett és pedagógusoknak / Vor 16 Jahre und nach 70 Jahren und für die Pädagogin/für der Pädagoge: DÍJTALAN / KEIN GEBÜHR

Késedelmi díj / Spät Gebühr: 50 Ft/nap/Tag

Könyvtárhasználat, kölcsönzés Bibliothek Nutzung, Vermietung

Gyerekeknek, családoknak / Für die Kindern und Familien

  • klasszikus és kortárs gyermekkönyvek, ismeretterjesztő irodalom kölcsönzése / klassischen und zeitgenössischen Kinder-Bücher, pädagogische Literatur Ausleih
  • Babasarok: játszószőnyeg/Baby Corner: Spielteppich

Szolgáltatások felnőtteknek / Dienstleistungen für Erwachsene

  • Felnőtt könyv gyűjtemény kölcsönzése / Bücher für Erwachsene Ausleih
  • Idegen nyelvű gyűjtemény kölcsönzése / Fremdsprachige Sammlung Ausleih
  • Nyomtatás, fénymásolás / Druck, Kopieren
  • Általános szakirányú tájékoztatás / Allgemeine fachgemäßer Aufschlussc
  • Olvasósarok / Leseecke: Lexikonok, Enciklopédiák, Szótárak, Kézikönyvek  / Enzyklopädien, Lexika, Wörterbücher, Handbücher

Egy alkalommal 4 hétre, a dokumentum bemutatása nélkül telefonon is. / Dreimal pro Woche, ohne Vorlage des Dokuments per Telefon auch.
A könyvekre előjegyzés igényelhető / Benutzer kann die Bücher im Vormerkung erfordert werden
Meghatározott időpontig / dem angegebenen Datum
Folyamatos figyelés - elévülési idő megjelölésével / Kontinuierliche Überwachung - ein Hinweis auf eine Verjährung
Értesítés telefonon vagy írásban / Benachrichtigung per Telefon oderschriftlich


 .